Fikri ve Sınai Mülkiyete ilişkin hukuki düzenlemeler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda yer almaktadır.

Bu çerçevede Güler | Can Hukuk tarafından marka hakkının korunması, markanın tescili, marka hakkına tecavüz, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, tasarımlar, patent, faydalı model, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, edebi eserler gibi ürünlerin korunması ve gözetilmesine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.