Güler | Can Hukuk, İnşaat Hukuku kapsamında Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmeye aykırılık hallerinde aykırılığın giderilmesi, sözleşmenin gereği gibi ifası için takip, ihale katılımlarına danışmanlık, idari izinlerin alınması, inşaatı yapımı sırasında ortaya çıkacak olan hususların hukuki olarak giderilmesi, yüklenicinin eksiksiz ifasının tutanak altına alınması, yüklenicinin inşaatın yapımı sırasında gerek inşaatla gerek işçilerle olan hukuki ilişkisinin düzenlenmesi, inşaattan kaynaklı zararların tazminine yönelik davaların takibi gibi hususlarda tecrübesiyle hukuki destek vermektedir.

Yine tarafımızca sözleşmenin kurulması ve ifası sırasında danışmanlık hizmetleriyle müvekkillerine destek olmaktadır.