İdare yasalarca kendisine yüklenen hizmetlerin yerine getirilmesi amacına istinaden bu hizmetlerin yapımı için taşınmazların kamulaştırılması yoluna gidebilecektir. Söz konusu işlemler pek tabi özel kişiler mülkiyetinde bulunan taşınmazlara yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

Bu kamulaştırma işlemlerinin gerçekleşmesi esnasında idare ile kişiler arasında pek çok ihtilaf meydana gelebilecektir.

Öncelikle kamulaştırmanın belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. İhtilafların çözümünde bu şartların varlığı veya yokluğu büyük önem arz etmektedir. Söz konusu şartların varlığının tespiti ilk şarttır. Buna göre yapılacak hukuki işlemlerin planlaması gerçekleştirilecektir.

Kamulaştırma hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu Kanun çerçevesinde kamulaştırma işlemine itiraz edilebilecektir.

Kamulaştırma işlemleri bakımından en sık karşılaşılan hukuki ihtilaf ise kamulaştırma bedelinin düşük olmasıdır.

Kamulaştırma Hukuku’na ilişkin bir uyuşmazlığın varlığı halinde gerekli mali hesaplamalar yapılıp hukuki yol haritası çizildikten sonra idari yargı mercileri önünde hakkın korunması ve müvekkile teslimi Güler | Can Hukuk tarafından gerçekleştirilmektedir.