Güler | Can Hukuk, ticaret hacminin önemli bir bölümünü geliştiren deniz ticaretine ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi ve bu sözleşmelerden veya çatmadan doğan zararların tazmini için ulusal ve uluslararası hukuki yollara başvuru hakkında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Deniz Ticaret Hukuku kapsamında; çarter sözleşmeleri, kırkambar sözleşmeleri, navlun sözleşmelerinin akdedilmesi ve borçların ifası, sözleşmelerden doğan zararların tazmini için dava açılması, çatma hükümlerine dayalı olarak meydana gelen zararların tazmini, gemilerin sicile tescili ve terkini, gemi ipoteği, gemilerin haczi, antreponun sorumluluğu, yüklü malın zayi olması gibi konularda Büromuzca gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.