Güler | Can Hukuk, müvekkillerinin menfaatlerini gözetmek adına çalışma aşamalarını ve hizmet içeriklerini en baştan ayırmış ve hizmetlerinin tümünü bu plana bağlı kalarak yerine getirmektedir:

 

 • Müvekkilden dava konusu olay hakkında doğru ve emin ön bilgilerin alınması
 • Ön bilgilere uygun olarak müvekkile ön bilgilendirme yapılması
 • Müvekkilin istek ve taleplerinin doğru anlaşılması ve yorumlanması
 • Varılmak istenen sonuca göre taleplerin değerlendirilmesi ve üzerinde avukatlarca tartışılması
 • Alınan ön bilgilere göre dava veya idari başvurularda izlenecek olan yol haritasının oluşturulması
 • Hazırlanan yol haritasının müvekkile sunulması ve karşılıklı fikir alışverişi yapılması
 • İşlemlerin olumlu sonuçlarının ve risklerinin müvekkile detaylı olarak izahı
 • Belirlenen yolun derhal uygulamaya konulması
 • Yapılacak işlemlerin her birinden müvekkile anında bilgi aktarımı yapılması
 • Gerçekleştirilecek olan tüm işlemlerin en kısa sürede bitirilmesini sağlamak
 • İşlemlerin sonuçlanmasının ardından icrasının derhal gerçekleştirilmesi
 • Uyuşmazlık konusu hak ve menfaatin müvekkile teslimi