Güler | Can Hukuk Bürosu kurucu ortaklar Avukat Hasret Sıla Can ve Avukat Mustafa Barış Güler tarafından kurulmuştur.

Büromuzun öncelikli hedefi tüm bilgi birikimini kullanarak müvekkilin hakkının korunmasını ve gözetilmesini sağlamaktır. Bu bakımdan hukuki uyuşmazlığın en kısa sürede ve en kısa yoldan çözülmesi önem arz etmektedir. Müvekkillerin karşısına çıkabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlığın bertaraf edilmesi ve müvekkillerin gerek özel gerekse ticari hayatlarının sekteye uğramadan devam etmesi mühimdir.

Güler | Can Hukuk, tüm bu hususların sağlanması amacıyla sürekli kendini geliştirmekte, akademik çalışmaları gözetmekte ve dinamik olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Hukuk kurallarının çok sık değişebileceği ihtimali ve hukukun evrenselleştiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda Büromuz devamlı bilgilerini güncellemektedir. Yine aynı zamanda Büromuz kendi içerisindeki ve işbirliği içerisinde çalışmakta bulunduğu alanında uzman hukukçularla müvekkillerine en hakkaniyetli ve güvenilir hizmeti vermektedir.

Güler | Can Hukuk, hukuki uyuşmazlıkların henüz ortaya çıkmadan gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinden yana tavır takınmaktadır. Bu bakımdan iyiniyetli ve uzlaşmacı bir biçimde sorunlara yaklaşılmakta ve sorunların çözümü için disiplinli ve profesyonel bir çalışma metodu uygulanmaktadır. Sorunun uzlaşma sınırları içerisinde çözülmemesi hali de göz önüne alınarak en baştan tüm planlamalar yapılmakta ve gerektiğinde yargı mercileri önünde müvekkilin hakkının zayi olması engellenmektedir.

Güler | Can Hukuk görülmekte olan davalar, işlem halindeki idari başvurular ve icra takiplerinde aktif olarak avukatlık hizmetlerini gerçekleştirmenin yanı sıra gerek şahıs gerekse şirket ve kurumlara danışmanlık hizmeti de vermektedir. Söz konusu hukuki danışmanlık hizmetleri tamamen müvekkilin faydasına olacak şekilde hukuki uyuşmazlığın henüz ortaya çıkmadan bertaraf edilmesi için önleyici hukuk hizmetlerini kapsamaktadır.

Büromuz müvekkillerinin hayatlarına dokunmak ve haklarını gözetmek amacıyla her şart ve koşulda işlerini büyük bir titizlikle yerine getirmeyi, değişikliklere ve dünya şartlarına ayak uydurmayı, sorunları iyi niyet ve uzlaşma yoluyla çözmeyi, müvekkili her platformda etkin bir biçimde temsil etmeyi profesyonel ve takım çalışmasına dayalı anlayışıyla taahhüt etmektedir. Büromuzun bu çizgide olan anlayışı her daim aynı istekle devam etmektedir.