Aile toplumun en küçük birimi olup küçük yaşlardan itibaren bahsedildiği üzere ilk eğitim birimidir. Bu nedenle vatandaşların aile yaşamları ve aile bireyleri arasında meydana gelebilecek olan hukuki istek ve sorunlarla Devlet yakından ilgilenmektedir. Genel hukuk ilkeleri ve Devlet kabullerine göre bireylerin aile hayatları ne kadar sağlıklı olursa topluma ve katkısı da o derece verimli olacaktır. Bu bakımdan tarafımızca, zorunlu hallerle aile hukukuna ilişkin uyuşmazlık içerisine girmiş kişilerin olumsuz etkilenmemesi amaçlanmaktadır.

Toplum yaşamında sıkça karşılaşılan nişanlanma, nişanlılığın bozulması sonrası hediyelerin iadesi, evlenme, evlenme öncesi mal rejiminin belirlenmesi, boşanma, mal paylaşımı, nafaka artırımı, eşlerin birbirine karşı ve aileye karşı yükümlülükleri, kadına ve çocuğa karşı şiddet, çocukların velayeti, soybağının kurulması, babalık davası, evlat edinme konuları Aile Hukuku’nun çalışma alanına girmektedir. Bu bakımdan tarafımızca;

  • Anlaşmalı Boşanma Davalarının Açılması ve Boşanma Protokolünün Hazırlanması
  • Çekişmeli Boşanma Davalarının Açılması
  • Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarının Açılması ve Gerekli Hesaplamaların Yapılması
  • Boşanmaya İlişkin Maddi-Manevi Tazminat Davalarının Açılması
  • Nişanın Bozulmasına İlişkin Olarak Hediyelerin İadesi
  • Nafaka Artırım Talepleri
  • Nafakanın Tahsiline İlişkin Takip Yapılması
  • Babalık Davası Açılması
  • Evlilik Öncesi Evlilik Sözleşmelerinin ve Mal Rejiminin Seçimine İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması
  • Çocukların Velayetine İlişkin Davaların Açılması

Hizmetleri verilmektedir.

Hukuk Büromuzca, davaların açılmasının yanı sıra şiddetin de varlığı halinde Koruma Kararı alınmasına yönelik prosedür de işletilmektedir.

Söz konusu uyuşmazlıklar başta 4721 sayılı Medeni Kanun başta olmak üzere, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili pek çok mevzuatın konusunu oluşturmaktadır.

Tüm bu uyuşmazlıklar kişinin hukuki statüsünün yanında manevi dünyasını da ilgilendirdiğinden salt hukuki hizmet yanında manevi desteğin de sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan dava ve diğer başvuru yollarının takibinin yanında müvekkillerimize manevi destek de avukatlarımızca sağlanmaktadır.

Bahsi geçen tüm uyuşmazlıkların yarattığı etki büyük olup bu sebeple hukuki işlemlerin en kısa sürede bitirilmesine uğraşılmakta ve iş takibi kesintisiz bir biçimde sağlanmaktadır.