Basın mensuplarının ve basın kuruluşlarının hatta imtiyaz sahiplerinin yapmış olduğu haber, yayınladığı görüntü/fotoğraf, yayımladığı makale/köşe yazısı gibi fikri ürünlerden sorumluluğu bulunmaktadır. Bu çerçevede Basın Kanunu ve Türk Ceza Kanunu bakımından ilgili kişilerin cezai sorumlulukları doğabilecektir.

Basın mensuplarının yargılanması bakımından pek çok hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirildiğinde basın mensuplarının faaliyetleri önemlidir. Bu bakımdan basın mensuplarının kendilerini baskı altında hissetmeden ve tehdit ve/veya cebire maruz kalmadan haber yapma hakkı vardır. Yine basın mensubuna haber kaynağıyla ilgili soruların sorulması hususunda dikkat edilmelidir.

Yapılan haber, yayınlanan görünü ve/veya yayımlanan yazıların kamu yararı bakımından değerlendirmesi yapılıp temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirildikten sonra sorumluluğun doğup doğmadığı irdelenmelidir.

Güler | Can Hukuk tarafından basın mensuplarının yargılanmasıyla ilgili olarak aktif avukatlık hizmeti verilmektedir.