Gayrimenkul Hukuku aslen çok geniş kapsamlı olup birçok hukuk dalıyla iç içedir. Bu bakımdan gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde detaylı bir inceleme şarttır.

Tarafımızca gayrimenkul hukuku kapsamında; gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tapu tescili, kira sözleşmelerinin akdedilmesi ve takibi, tapu iptal ve tescil davalarının açılması, taşınmaz üzerindeki kayıtların terkini, tapu kaydının düzeltilmesi, ipoteğe ilişkin uyuşmazlıklar, ayni ve şahsi hakların tapuya tescili, izale-i şüyuu davaları, yabancıların gayrimenkul alım-satımı, tahliye davaları gibi pek çok başlıkta hizmet verilmektedir.

Tarafımızca gayrimenkul hukukuna ilişkin işlerin daha sıkı bir biçimde takip edilmesi ve herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi amacıyla büyük bir titizlikle takip edilmekte ve en kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını sağlamaya çalışmaktadır.