Hem ticari hayat içerisinde hem de özel işlemler sırasında kişiler birbirlerine karşı borçlu veyahut alacaklı konuma gelebilecektir.

Taraflar arasında mezkur borcun ortadan kaldırılmaması veya kaldırılamaması halinde alacaklı alacağına kavuşmak amacıyla Devlet aracılığıyla cebr-i icra yoluna başvurabilecektir.

Bu bakımdan tarafımızca alacaklının alacağına bir an evvel kavuşmasının sağlanması amacıyla icra takibi açılmakta ve haciz işlemleri gerçekleştirilerek alacağın tahsili sağlanmaktadır. Yine borçlu olan şirketlere hukuki destek sağlanmaktadır.

İcra takibi sırasında açılacak olan davalar da tarafımızca takip edilmekte ve gerekli hukuki savunmaları yapılmaktadır.

İflas ise tacir veya ticaret şirketleri için öngörülmüş olan bir rejimdir. Bu çerçevede konkordato ve iflas yoluyla takipler Büromuzca gerçekleştirilmektedir. İflas yoluyla malvarlığı tasfiye edilen tacir veya şirketin haklarının gözetilmesi veyahut iflas edenden alacağı olan alacaklıların alacaklarının tahsili gerekmektedir.