Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme uygulamalarına kentsel dönüşüm adın verilmektedir.

Kentsel Dönüşüm, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

Güler | Can Hukuk olarak kentsel dönüşüm çerçevesinde taşınmazının yeniden inşasını sağlamak isteyen danışanlara bilgilendirme, kentsel dönüşüm kapsamında anlaşma yapan taşınmaz maliki ile inşaat şirketi arasında sözleşme hazırlanması ve akdedilmesi, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi, zararın ortaya çıkması halinde tazmini konularında uzman hukuki destek sağlanmaktadır.