Miras, kişilerin ölümü ile birlikte mirasçılarına geçen aktif ve pasif malvarlığının tümüne denmektedir. Bu bakımdan kişilerin ölümü ile ölen kişinin malvarlığı mirasçıları arasında paylaştırılmaktadır.

Öncelikle ölen kişinin malvarlığına dahil tüm değerlerin ayrı ayrı tespiti gerekmektedir. Burada hangi malvarlığı değerinin mirasa dahil olduğu önemli olmakla bunun değerlendirmesi uzman avukat tarafından yapılmalıdır.

Ölen kişinin mirası, ölen kişi tarafından sağlığında hazırlanan vasiyetname ile paylaştırılabildiği gibi kişinin ölmesinin ardından mirasçıların karşılıklı anlaşmasına dayanan miras paylaşım sözleşmesi ile de taksim edilebilecektir.

Mirasbırakanın vasiyetname düzenlemesi bazı durumlarda tek başına yeterli olmayıp kanundan kaynaklı hakka sahip olan bazı kimselere de mirastan doğan hakkının teslim edilmesi gerekebilecektir.

Genellikle miras içerisinde yer alan malvarlığı değerlerinin rayiç bedelinin birbirini tutmaması ile mirasçılar arasında anlaşma sağlanamamakta uyuşmazlık yargıya taşınmaktadır.

Güler | Can Hukuk olarak öncelikli hedefimiz mirasçılar arasında ortak uzlaşı noktasının tespitinin sağlanarak sözleşme ile miras paylaşımının yapılması ve zamandan tasarruf edilmesidir. Ancak söz konusu yolun çözüm sağlamaması durumunda yargı mercileri önünde hakkaniyete uygun taksimin yapılması zorunlu olacaktır.

Miras hukuku kapsamında; vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetname gereklerinin yerine getirilmesi, miras paylaşım sözleşmesi hazırlanması, vasiyetnamenin yorumu, uyuşmazlık halinde dava yoluna başvurulması ve takibi gibi işlemler Büromuzca yerine getirilmektedir.