Sendikalar işçilerin veya işverenlerin ortak çıkarlarını korumak için çalışan ve belirli iş kollarında kurulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Sendikalara ilişkin hükümler 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Güler | Can Hukuk tarafından sendikaların kuruluş işlemleri, sendika tüzüklerinin hazırlanması, toplu iş sözleşmeleri ile ilgili görüşmelerin yapılması, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, toplu iş sözleşmelerinin uygulanması ve takibi hakkında tecrübeye dayanan şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.