Güler | Can Hukuk, ticaret şirketlerinin kuruluşundan itibaren gerekli konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılması gereken tescil işlemleri, sermaye artırımları, Genel Kurul toplantıları ve kararların alınması, yönetim kurulu kararlarının alınmasında hukuki destek, halka arz, hisselerin yönetimi-devri, birleşme/devralma, şirketin mevcut hukuki halinin raporlanması, bilançoların yorumlanması ve çıkarılması gibi hususlarda birebir hukuki yardım sağlanmaktadır.

Yine şirketlerin Ticaret Kanunu dışında işçileriyle olan hukuki ilişkilerinde, iş yaptığı üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde, kamu kurumlarıyla olan hukuki ilişkilerinde, vergi uyuşmazlıklarında hukuki danışmanlık hizmetleri tarafımızca verilmektedir.