Tacirler ve ticaret şirketleri ticari hayatlarının her anında birçok hukuki işlem yapmaktadırlar. Bu hukuki işlemler daha faaliyete başlamadan önce Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ve vergi kaydı açılışı ile başlamaktadır. Ardından ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi için mal ve hizmet alımı-satımı, borçlanma, alacakları bulunma gibi birçok husus ile de devam etmektedir.

Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.

Ticaret şirketlerinin yapılandırılması, şirket devri, ticari işletme devri, ticari alacak bulunması, çek ve/veya senet keşide edilmesi, Anonim Şirket/Limited Şirket/Komandit Şirket/Şirketler Topluluğu kurulması, şirket hisselerinin yönetilmesi, şirketlerde Genel Kurul yapılması, Yönetim Kurulunun belirlenmesi, şirketlerin halka arz edilmesi, Borsada yapılan işlemler, çek/senet/poliçe (kambiyo evrakı) düzenlenmesi, konkordato mehli talebinde bulunma hususları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş ve Ticaret Hukuku’nun çalışma alanında yer alan konulardır.

Söz konusu hususlar ticari alanda faaliyet gösteren kişilerin mutlaka başına gelebilecek hususlardandır.

Bu bakımdan Güler | Can Hukuk olarak şirketlerin kurulmasına yönelik olarak Ana Sözleşmelerin hazırlanması, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ve Bakanlığa gerekli başvuruların yapılması ve takibi, şirket faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin iç yönergelerin hazırlanması, Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesinin sağlanması, şirket ve ticari işletme devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, mal ve hizmet alımından kaynaklanan zararların tazmini, ticari alacakların tahsili, çek/senede bağlı alacağın ilgili usullere göre tahsili, konkordato başvurusunda bulunma, hakkında konkordato mehli verilmiş olan kişilerden alacaklı olan kişi veya şirketlerin işlerinin takibi  hizmetleri verilmektedir.

01.01.2019 Tarihinde yürürlüğe giren hüküm ile birlikte konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında açılacak davalardan önce arabuluculuğa başvuru zorunlu kılınmıştır. Bu çerçevede tarafımızca arabulucu aşamasında da müvekkil ve danışanlarımızın işleri takip edilmekle hukuki hizmet sağlanmaktadır.