Tüketicilerin mal ve/veya hizmet temini amacıyla satıcıya başvurması ve devamında başlayan ilişki ile kurulan sözleşmeye tüketici işlemi denmektedir.

Tüketiciler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile satıcı gerçek veya tüzel kişilere karşı korunmaktadır. Buradaki korumanın amacı tüketicinin satıcıya karşı dezavantajlı olmasıdır.

Tüketici Hukuku kapsamında faturaya itiraz edilmesi, malın ayıplı olması, ayıplı mala karşı seçimlik hakların kullanılması, taksitle satım sözleşmeleri, tüketici kredileri, konut finansmanı sözleşmeleri, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri yer almaktadır.

Bu konulara ilişkin olarak müvekkil ve danışan adına il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru, Tüketici Mahkemelerinde dava açılması ve takibi, dava sonucuna göre hükmün icrası hususları Güler | Can Hukuk tarafından gerçekleştirilmektedir.