Toplumdaki her birey hukuki iş ve işlemlere maruz kalabileceği gibi avukat meslektaşlarımızın ve Büromuz avukatlarının da hukuken sorumluluğu veya mağduriyeti doğabilecektir.

Bu bakımdan avukat meslektaşlar bakımından mesleğimiz gereği yapmış olduğumuz iş ve işlemler ile mesleğimizin icrası sırasında tarafımıza karşı gerçekleştirilen fiiller önem arz etmektedir.

Avukatların yapmış olduğu iş ve işlemler dolayısıyla gerek disiplin sorumlulukları gerek cezai sorumlulukları ve avukata karşı gerçekleştirilen fiiller dolayısıyla üçüncü kişilerin sorumlulukları Türkiye Barolar Birliği Meslek Etik Kuralları, TBB Yönetmelikleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve en önemlisi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Bilinmektedir ki; avukatların görevleri gereği işledikleri herhangi bir suçtan dolayı yargılamaları Ağır Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Bu bakımdan en basit bir suç dahi Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girmektedir. Aslen yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmaya başlanması dahi ağır bir hukuki rejimin uygulandığını ve bu bakımdan yapılacak tüm işlemlerin ve verilecek tüm beyanların önem arz ettiğini göstermektedir.

Avukatlara uygulanacak koruma tedbirlerinin özel usullere uygunluğu, hangi tedbirlerin uygulanamayacağı, uygulanacak tedbirlerin ne ölçüde uygulanacağı hususlarında özel bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Diğer yandan avukatın sorumluluğunun ceza yargılaması dışında disiplin soruşturmasını da gerektirebileceği gözardı edilmemelidir.

Tüm bu hususlar kapsamında Büromuzun tecrübeli avukatlarınca gerek ceza yargılaması sırasında gerekse kayıtlı olunan Baro Disiplin Kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Yüksek Disiplin Kurulu önünde yapılacak idari soruşturmalarda vekil olarak hizmet verilmektedir.