Ülkemizde yaşayan her birey doğrudan veya dolaylı yoldan vergi, harç ve resim ödemesi yapmaktadır.

Bu kamu ödemeleri ile ilgili birçok uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bu çerçevede Güler | Can Hukuk olarak işbirliği içerisinde mali müşavirlerle çalışılmakta olup uyuşmazlıkların çözümü ortaklaşa sağlanmaktadır. Söz konusu uyuşmazlığa ilişkin ödenen tutar ve teknik hesaplamalar mali müşavirlerce belirlenmekle hukuki kısım avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.

Bu çerçevede beyanname eksiklikleri, vergi ziyaı ve kaçakçılığı suçu, vergi cezalarının iptali, Vergi İdaresi Komisyon Kararlarına itiraz, tarh işlemine itiraz gibi hususlar Büromuzca uzman ekip kontrolünde takip edilmektedir.