Hukuki bakımdan yabancılar çok fazla alt başlıkta incelenmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de ikamet eden veya gidip gelen başka ülke vatandaşları ile yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları uyuşmazlıklar bakımından yabancı olarak adlandırılabilecektir.

Yabancılar Hukuku çerçevesinde doğan uyuşmazlıklarda uygulanacak olan hukuk kuralları salt Türkiye Cumhuriyeti kanunları dışında yabancı ülke kanunlarıdır. Bu bakımdan uyuşmazlıkla ilgili yabancı ülkenin mevzuatı da gözden geçirilmelidir.

Yabancılar Hukuku kapsamına; gayrimenkul veya menkul mal alım-satımını, evlenme/boşanmayı, mal rejimi tasfiyesini, mal paylaşımını, miras ilişkilerini, Türkiye’de faaliyet gösterecek şirket kurulmasını, alacakların tahsilini, borçların ifasını ve bunlar gibi Türk hukukunda mevcut hukuki ilişkileri almaktadır. Tüm bu konulara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü Yabancılar Hukuku kurallarına göre çözümlenmelidir.

Yine yabancı ülke vatandaşının Türk vatandaşlığına geçmek istemesi, kişinin Türkiye’ye iltica veya göç etmesi, Pasaporta ilişkin ihtilaflar, savaştan veya baskıdan dolayı Türkiye’ye sığınması gibi hususlar da yabancılar hukuku içerisinde incelenmektedir.